คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2566

โดย nut_p

9 มิ.ย. 2566

177 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2566 


- ในหลวง ส่งพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และวันอานันทมหิดล
- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์, นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์เฝ้าฯ
- องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี
- สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า ถวายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

คุณอาจสนใจ