คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566

โดย parichat_p

25 มี.ค. 2566

127 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566


-ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราช

-กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่ม.ราชภัฏนครราชสีมา

-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานเกียรติบัตร แก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 28

-องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จ.นครศรีธรรมราช

คุณอาจสนใจ