คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566

โดย parichat_p

22 มี.ค. 2566

152 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566

-สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

-ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564

-สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเบิกเนตรพระรัตนมุนีศรีวโรภาส

-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ

-องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

คุณอาจสนใจ