คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

โดย parichat_p

26 ก.พ. 2566

1.2K views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

-ในหลวง-พระราชินี พระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562-2564

-ในหลวง-พระราชินี ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2566

-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายเฉลิมชัย วสีนนท์

คุณอาจสนใจ