คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

โดย panisa_p

25 พ.ย. 2565

80 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ พระราชทาน แก่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันแรก

- เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานพระวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้า

- องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

- องคมนตรี ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

- องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และการจัดงานโครงการหลวง 2565

คุณอาจสนใจ