คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

โดย nut_p

30 ก.ย. 2566

642 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566


- ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดศาลหลักเมือง และศาลากลางหลังใหม่ จ.นราธิวาส

- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

- สมเด็จพระสังฆราช รงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ผ่านแอปพลิเคชัน สมาธิเสบียงบุญ

คุณอาจสนใจ