UpSwing เศรษฐกิจดี-ดี : เปิด 4 ไฮไลท์ 'สมุดปกขาว' ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเอกชนถึงมือรัฐ

UPSWING วันที่ 20 พ.ย.66 เปิดไฮไลท์สำคัญใน "สมุดปกขาว" ที่หอการค้าไทยรวบรวมข้อเสนอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งต่อให้รัฐบาล ผ่านมือนายกรัฐมนตรี

โดย weerawit_c

20 พ.ย. 2566

36 views