สุดทน! เพื่อนบ้านปลูกต้นหูกระจงริมรั้ว รากชอนไชทำรั้วแตกร้าว พื้นพัง ท่อระบายน้ำตัน

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายปภณ อายุ 32 ปี ว่าตนได้มาซื้อบ้านเดี่ยวสองชั้นในสภาพมือสอง ในราคา 7 ล้านบาท มีต้นหูกระจงสูงใหญ่ที่ปลูกข้างรั้วบ้าน รากต้นหูกระจงได้ชอนไชเข้ามาในพื้นที่บ้านของตนจนได้รับความเสียหาย รั้วบ้านร้าว ท่อระบายน้ำอุดตัน ใบไม้แห้งหล่นเข้ามาในบ้าน ซึ่งทุกวันนี้กำลังอยู่ในช่วงตกแต่งบ้านใหม่ อยากให้ทางนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล แก้ไขให้ตนด้วย เพราะได้รับความเดือดร้อน


จากการตรวจสอบพบว่าเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นบ้านด้านหลังได้รับความเสียหาย พื้นแตกร้าวหลายแห่ง เนื่องจากรากต้นหูกระจงที่ปลูกเอาไว้ข้างรั้วบ้านได้ชอนไชเข้ามาในพื้นบ้าน นายปภณ เจ้าของบ้านเล่าว่า ตนได้มาชื้อบ้านในสภาพมือสองในราคา 7 ล้านบาท และตนได้รับผลกระทบ คือรากของต้นหูกระจงที่ปลูกเอาไว้ที่ข้างรั้วบ้านของตน ที่ผ่านมาตนและแม่ได้ทำหนังสือยื่นไปที่นิติบุคคลของหมู่บ้านว่า ขอให้มาตัดต้นหูกระจง 2 ต้นดังกล่าว แต่ทางนิติบุคคลได้มาตัดให้ตนเพียง 1 ต้นและอีก1 ต้นที่สูงใหญ่ยังไม่ได้ตัดออก


รากของตนไม้ทำให้พื้นบ้านของตนแตกพังเสียหายและท่อน้ำทิ้งอุดตัน เพราะรากของต้นไม้ได้ชอนไชเข้าไป ซึ่งตนก็อยากขอความกรุณากับทางนิติของหมูบ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของเข้ามาจัดการให้ตนที่เพราะเกรงว่าพอทำบ้านเสร็จเดี๋ยวบ้านก็พังอีก เพราะรากต้นไม้


ขณะที่ ทนายรณรงค์ กล่าวว่า เพื่อนบ้านปลูกต้นไม้หน้าบ้านบนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งติดกับกำแพงหลังบ้านเรา ต้นไม้ใหญ่รากไม้ชอนไชใต้ดินทำให้กำแพงบ้านแตกร้าว ท่อระบายน้ำอุดตัน เจ้าของบ้านกลัวโครงสร้างเสียหาย ตามข้อกฎหมายการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อความสวยงานหรือร่มเย็นสามารถทำได้ แต่ถ้าปลูกเพื่อที่ตนเองจะได้เข้ายึดครองที่ตรงนั้นไม่สามารถทำได้ หรือหากต้นไม้ของข้างบ้าน เช่นราก กิ่ง เข้ามาในพื้นที่และทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เราสามารถแจ้งให้เขาตัดได้ หรือถ้าเขาไม่ตัด เราตัดเองได้ ทางสาธารณประโยชน์มีไว้สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใด


กรณีมีผู้อื่นใดมาปลูกต้นไม้ในทางสาธารณประโยชน์  ผู้ปลูกต้นไม้มีเจตนาเข้ายึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน์นั้น  ย่อมเป็นการรบกวนสิทธิของผู้อื่นที่จะใช้ทางสาธารณประโยชน์นั้นด้วย  รวมถึงเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับทางสาธารณประโยชน์นั้น  ทำให้เสื่อมประโยชน์ในการใช้ทางสาธารณะ  ถือได้ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ  แม้เจ้าของที่ดินข้างเคียงจะสามารถใช้ทางอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้ก็ตาม


เจ้าของที่ดินข้างเคียงสามารถที่ฟ้องคดีเพื่อให้รื้อถอนต้นไม้ออกจากทางสาธารณะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายมาตรา 1337  บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยั้งความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป 


ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทนมาตรา 1347 เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครอง ที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้

โดย panisa_p

18 มี.ค. 2566

2.4K views

EP อื่นๆ