'พัทลุง' ขอขึ้นทะเบียน 'ควายปลักทะเลน้อย' เป็นมรดกโลกทางการเกษตร

วันนี้ (14 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมประเมินพื้นที่ของคณะกรรมการ เพื่อขอรับรองให้ระบบการเลี้ยงความปลัก ( ควายน้ำ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำของทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ( GIAHS ) ของไทย จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )


ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขอขึ้นทะเบียนระบบการเลี้ยงควายปลัก ( ควายน้ำ ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ( GIAHS ) ของไทย พร้อมกำหนดพื้นที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริงในการขอรับรองระบบการเลี้ยงควายปลัก ( ควายน้ำ ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ( GIAHS ) ของไทย ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565


เพื่อคณะกรรมการจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )พิจารณาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อย่างเช่น ด้านวิถีการทำเกษตร การใช้สารเคมีในพื้นที่ แผนการบริหารจักการมลพิษทางน้ำ และความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ นอกจากนั้นคณะกรรมการฯจะได้รับฟังการนำเสนอระบบการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย


จากเกษตรกรผู้เลี้ยงควายโดยตรง เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป หากการขึ้นทะเบียนประสบผลสำเร็จควายปลัก หรือ (ควายน้ำ ทะเลน้อย) จะเป็นปศุสัตว์ชนิดแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเกษตรโลก


สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลกจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน เป็นหนทางส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้องฟื้นฟูวิถีการทำเกษตรให้เป็นแหล่งอาหารเกิดความมั่นคง ลูกหลานไม่อดอยาก ปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการผลิต ก่อให้เกิดตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมมรดกเกษตรโลก ส่งผลให้เกษตรกรซื้อขายได้ราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน ทำให้เกิดการฟื้นฟู กลายเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยว สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน


ส่วนเหตุผลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดพัทลุง เจาะจงเลือกควายปลัก (ควายน้ำ ทะเลน้อย) นั้นมาจากการสำรวจบัญชีการขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลก ปรากฏว่าใน 52 ชนิดของสัตว์และพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2558 ไม่มีประเทศไหนเลยที่ยื่นขอนำควายปลัก (ควายน้ำ) มาขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลกและยังพบอีกว่า ประเทศอื่นๆไม่มีควายน้ำเหมือนอย่างที่จังหวัดพัทลุง แม้จะดำน้ำได้ แต่ดำได้ไม่อึดทนนาน เหมือนควายปลัก (ควายน้ำ)ของไทย ที่ดำนานถึงเกือบ 20 วินาที ปัจจุบันควายที่เกษตรกรเลี้ยง


ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นของเกษตรกร ตำบลทะเลน้อย ตำบล พนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และของเกษตรกร ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประมาณ 3,500 ตัว

โดย parichat_p

14 ก.ย. 2565

122 views

EP อื่นๆ