ผลคะแนนเลือกตั้ง (ไม่เป็นทางการ) 31 พ.ค. 66 เวลา 05:11 น.

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566*

พรรคการเมือง

 1. ก้าวไกล
 2. เพื่อไทย
 3. ภูมิใจไทย
 4. พลังประชารัฐ
 5. รวมไทยสร้างชาติ
 6. ประชาธิปัตย์
 7. ชาติไทยพัฒนา
 8. ประชาชาติ
 9. ไทยสร้างไทย
 10. ชาติพัฒนากล้า
 11. เพื่อไทรวมพลัง
 12. เสรีรวมไทย
 13. เป็นธรรม
 14. ใหม่
 15. ประชาธิปไตยใหม่
 16. ท้องที่ไทย
 17. พลังสังคมใหม่
 18. ครูไทยเพื่อประชาชน

ทั่วประเทศ 400 เขตเลือกตั้ง

นับแล้ว 100%

 • ก้าวไกล

  1. แบ่งเขต

   112

  2. บัญชีรายชื่อ

   39

  3. ที่นั่งรวม

   151

 • เพื่อไทย

  1. แบ่งเขต

   112

  2. บัญชีรายชื่อ

   29

  3. ที่นั่งรวม

   141

 • ภูมิใจไทย

  1. แบ่งเขต

   68

  2. บัญชีรายชื่อ

   3

  3. ที่นั่งรวม

   71

 • พลังประชารัฐ

  1. แบ่งเขต

   39

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   40

 • รวมไทยสร้างชาติ

  1. แบ่งเขต

   23

  2. บัญชีรายชื่อ

   13

  3. ที่นั่งรวม

   36

 • ประชาธิปัตย์

  1. แบ่งเขต

   22

  2. บัญชีรายชื่อ

   3

  3. ที่นั่งรวม

   25

 • ชาติไทยพัฒนา

  1. แบ่งเขต

   9

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   10

 • ประชาชาติ

  1. แบ่งเขต

   7

  2. บัญชีรายชื่อ

   2

  3. ที่นั่งรวม

   9

 • ไทยสร้างไทย

  1. แบ่งเขต

   5

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   6

 • ชาติพัฒนากล้า

  1. แบ่งเขต

   1

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   2

 • เพื่อไทรวมพลัง

  1. แบ่งเขต

   2

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   2

 • ใหม่

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   1

 • ประชาธิปไตยใหม่

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   1

 • เป็นธรรม

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   1

 • ท้องที่ไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   1

 • พลังสังคมใหม่

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   1

 • ครูไทยเพื่อประชาชน

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   1

 • เสรีรวมไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   1

  3. ที่นั่งรวม

   1

 • แรงงานสร้างชาติ

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลัง

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • อนาคตไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยรวมไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยชนะ

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • กรีน

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังสยาม

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • เสมอภาค

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ภาคีเครือข่ายไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • เปลี่ยน

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยภักดี

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • รวมใจไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • เพื่อชาติ

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังธรรมใหม่

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยพร้อม

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ทางเลือกใหม่

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยเป็นหนึ่ง

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • แผ่นดินธรรม

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • รวมพลัง

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • เพื่อชาติไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • มิติใหม่

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ประชาภิวัฒน์

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยธรรม

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยศรีวิไลย์

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังสหกรณ์

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ราษฎร์วิถี

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • แนวทางใหม่

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ถิ่นกาขาวชาววิไล

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • รวมแผ่นดิน

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • เพื่ออนาคตไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังปวงชนไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • สามัญชน

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ชาติรุ่งเรือง

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังสังคม

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ภราดรภาพ

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยก้าวหน้า

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ประชาไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังเพื่อไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • สังคมประชาธิปไตยไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ช่วยชาติ

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ความหวังใหม่

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • คลองไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังไทยรักชาติ

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ประชากรไทย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • เส้นด้าย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • เปลี่ยนอนาคต

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังประชาธิปไตย

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ไทยสมาร์ท

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • ประชาสามัคคี

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • รักษ์ธรรม

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

 • พลังบูรพา

  1. แบ่งเขต

   0

  2. บัญชีรายชื่อ

   0

  3. ที่นั่งรวม

   0

*อ้างอิงผลการนับคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) จาก กกต.