เศรษฐกิจ

UpSwing เศรษฐกิจดี-ดี : เปิดแนวทางแก้หนี้เกษตรกรจาก NPL ไปสู่ PL

โดย weerawit_c

9 มิ.ย. 2565

5 views

- ฟังขุนคลัง เปิดแนวทางแก้หนี้เกษตรกรจาก NPL ไปสู่ PL ด้วยการสร้างรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชระยะสั้นและแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี


- อัพเดทคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 4 เส้นทางระยะที่ 1

คุณอาจสนใจ