เศรษฐกิจ

ส.ธนาคารไทย ออกคำชี้แจง ย้ำชัดไม่มีนโยบายสนับสนุนเมียนมาจัดซื้ออาวุธ

โดย panisa_p

28 มิ.ย. 2567

39 views

ธนาคารไทย ชี้แจง กรณีธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวโยงรัฐบาลเมียนมา ย้ำนโยบายชัดไม่สนับสนุนจัดซื้ออาวุธวันนี้ (28 มิ.ย.) สมาคมธนาคารไทย ได้ออกคำชี้แจง กรณีรายงานของผู้รายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ของสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุว่า มีธนาคารในประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการทางการเงินหลักให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาว่า ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย มีนโยบายชัดเจน ไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธและสรรพาวุธกับองค์กรทางทหารของเมียนมา รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และห้ามนำธุรกรรมทางเงินของภาคธนาคารไปใช้ในการจัดซื้ออาวุธที่นำไปใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และประชาคมโลกและตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแล คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ซึ่งมีการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเงินของประเทศไทยนอกจากนี้ ธนาคารสมาชิก ยังมีหน่วยงาน Compliance ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติงานของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลของบุคคล องค์กร และประเทศที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีรายชื่ออยู่ในรายการที่ห้ามทำธุรกรรมธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีชื่อระบุในรายงานด้วย ชี้แจงว่า จากกรณีธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกับประเทศเมียนมาตามที่ปรากฏในรายงาน UN ธนาคารได้ทำการตรวจสอบภายในแล้ว พบว่า เป็นจำนวนธุรกรรมของลูกค้าองค์กร เพื่อการชำระค่าอุปโภคบริโภคและพลังงาน ซึ่งเป็นปกติธุระของธุรกิจ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการค้าอาวุธตามที่ปรากฏเป็นข่าว และเป็นมูลค่าธุรกรรมปกติ ซึ่งมิได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธนาคารมีการทำ Due Diligence ตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานการทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการทำธุรกรรมทุกรายการ โดยยืนยันธนาคารมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทางด้านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด และเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/npW98FvsfVw

คุณอาจสนใจ

Related News