เศรษฐกิจ

กบน. ส่งกองทุนน้ำมันฯ อุ้มเบนซิน 1 บาท/ลิตร หลังสิ้นสุดมาตรการลดภาษี

โดย chiwatthanai_t

31 ม.ค. 2567

62 views

กบน. เห็นชอบการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าพยุงราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน 1 บาท/ลิตร เนื่องจากสิ้นสุดมาตรการลดการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน 1 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน


วันที่ 31 มกราคม 2567 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน.มีมติเห็นชอบให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนผู้ใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซิน 1 บาท/ลิตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนหลังสิ้นสุดมาตรการลดการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน 1 บาท เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีความผันผวน โดยราคาน้ำมันเบนซินวันที่ 1-30 มกราคม 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 95.72 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล


สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตาม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังมีความผันผวน


สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 28 มกราคม 2567 ติดลบ 84,349 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 37,875 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 46,474 ล้านบาท


https://youtu.be/3CeoT7f32h0

คุณอาจสนใจ

Related News