เศรษฐกิจ

16 ม.ค.นี้ เริ่มใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิคส์ ขึ้นเครื่องบินได้

โดย panwilai_c

12 ม.ค. 2567

82 views

กพท. ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) และเอกสารยืนยันตัวตน มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2567สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัตรโดยสาร หรือ Boarding Pass และเอกสารยืนยันตัวตน โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไปสำหรับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ จะเพิ่มการอนุญาตให้ใช้บัตรโดยสารที่เป็นอิเล็กทรอนิคส์ได้ เช่น บัตรโดยสารที่เป็นไฟล์ PDF ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่สายการบินจัดส่งให้ผู้โดยสาร , บัตรโดยสารที่สายการบินออกให้ ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือ บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเองจากตู้เช็คอินอัตโนมัติ รวมถึง สามารถใช้ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิคส์(E-Boarding Pass) ที่แสดงผ่าน Mobile Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet หรือ E-Mail ที่ส่งโดยสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้จะไม่สามารถใช้ภาพบัตรโดยสารที่เป็นรูปถ่ายหรือรูปภาพบันทึกหน้าจอ จากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดเพื่อแสดงตนในการเดินทางนอกจากนี้ยังสามารถแสดงเอกสารระบุตัวตน ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ผ่านแอปพลิเคชั่น เช่น บัตรประชาชนดิจิทัล / ทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai iD ของกรมการปกครอง ,ใบอนุญาตขับรถ ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR License ของกรมการขนส่งทางบก หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านทางแอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น ไม่รวมถึงรูปถ่ายหรือรูปภาพที่ Capture จากหน้าจอโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่กระทำโดยผู้โดยสารแต่หากทำเอกสารหาย หรือลืมนำมา สามารถใช้ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ บัตรประจำตัวจิตอาสา หรือ หลักฐานการแจ้งความที่ไม่เกิน 7 วัน นับถัดจากวันแจ้ง ร่วมกับ บัตร (ฉบับจริง) หรือสำเนาบัตร หรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใบหน้าของผู้โดยสารและเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มาใช้ยืนยันตัวตนทดแทนได้รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/Am3-EzD-CKw

คุณอาจสนใจ

Related News