เศรษฐกิจ

ตัวแทนผู้สูงอายุ บุกคลัง ค้านแนวคิดตัดเบี้ยชราให้เฉพาะคนจน

โดย panwilai_c

9 ส.ค. 2566

65 views

ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ บุก กระทรวงการคลัง ค้านแนวคิดตัดเบี้ยยังชีพคนจนแต่รวย ชี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรยกระดับเป็นระบบบำนาญประชาชนถ้วนหน้าโดยวันนี้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม หรือ We Fair พร้อมตัวแทนกลุ่มผู้สูงวัย เดินทางไปยังกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 เพื่อยื่นหนังสือถึงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านผู้ตรวจการฯ กระทรวงการคลัง คัดค้านการปรับลดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เฉพาะคนจน ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ตามแนวทางการลดรายจ่ายภาครัฐ ที่จะเสนอต่อรัฐบาลใหม่ โดยเห็นว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรยกระดับเป็นระบบบำนาญประชาชนถ้วนหน้า เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุปัจจุบัน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายแบบขั้นบันได 600-1,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีการปรับอัตราเบี้ยยังชีพ มากว่า 13 ปี และอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน 3-5 เท่า และหากรัฐบาลปรับลดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะทำให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอยู่ประมาณ 11 ล้านคน ถูกตัดสิทธิไปกว่า 6 ล้านคนนายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงาน We Fair กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าไม่ควรเป็นการตัดสิทธิ์ แต่ควรให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงสละสิทธิ์มากกว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งระบบ


https://youtu.be/UMtVHy7RGc8

คุณอาจสนใจ

Related News