เศรษฐกิจ

ส.โรงแรม ขอรัฐบาลใหม่ แก้ไฟแพง-เก็บภาษีซ้ำซ้อน

โดย panwilai_c

1 มิ.ย. 2566

49 views

ผู้ประกอบการโรงแรมไม่ติดค่าแรง 450 บาท มองค่าไฟแพง เก็บภาษีซ้ำซ้อน กระทบหนักกว่า ขอรัฐบาลใหม่แก้ไขนายไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวว่า ปัจจุบันค่าจ้างพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำเกิน 450 บาทต่อวันอยู่แล้ว เนื่องจากพนักงานจะได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เซอร์วิสชาร์จ ที่ทำให้เมื่อรวมเงินเดือน รวมเฉลี่ยออกมาเป็นรายวัน 500 บาทต่อวันแต่สิ่งที่กังวล คือ การปรับขึ้นค่าแรง จะส่งผลกระทบ ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคสูงขึ้น ทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น ราคาอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อหมู ที่ขณะนี้กิโลกรัมละ 250 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 40-50% ค่าแรงขึ้น ราคาก็จะปรับขึ้นอีก ขณะค่าไฟฟ้า ปัจจุบันกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าไว้เป็นอัตราก้าวหน้า ซึ่งโรงแรมมีการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว ตรงนี้เป็นผลกระทบหนักที่สุด เพราะจะให้ปรับราคาห้องพัก ก็ทำไม่ได้ เพราะจะส่งผลต่อการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเก็บภาษีซ้ำซ้อน ปัจจุบันเสียทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ภาษีท้องถิ่นที่เป็นภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีศุลกากร ฯลฯโดยเฉพาะการเก็บภาษีที่ดินฯ ถูกเก็บเป็นตารางเมตร ไม่ได้เก็บตามจำนวนห้อง ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรมอีก อยากให้รัฐบาลใหม่ เข้ามาดูใยนเรื่องนี้ด้วยขณะที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจโรงแรม ยังมีโจทย์ท้าทายรออยู่ โดยการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวต่อทริปยังต่ำกว่าก่อนการระบาดของโควิด แถมการฟื้นตัวยังกระจุกตัวแต่เมืองท่องเที่ยวหลัก และที่สำคัญต้นทุนการทำธุรกิจสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านแรงงาน ที่ไม่เพียงแต่ค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น ยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นโจทย์สำคัญรัฐบาลชุดใหม่ ในระยะสั้น ต้องการดูประเด็นต้นทุนการทำธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนแรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่คาอยู่มาตั้งแต่ก่อนหน้าการเลือกตั้ง และคงจะยังเป็นเรื่องต่อเนื่อง แม้กระทั่งหลังจากที่ค่าแรงขั้นต่ำอาจถูกปรับขึ้นตามที่ได้หาเสียงกันไว้นอกจากนี้ยังมีโจทย์สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และการใช้จ่ายต่อทริปของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น และการผลักดันการท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวรอง


https://youtu.be/YdWaUbqGsrg

คุณอาจสนใจ

Related News