เศรษฐกิจ

กฟผ.แจงยิบ สัญญาซื้อไฟเอกชนถูกต้องตามมติรัฐ ไร้ผลประโยชน์แฝง

โดย panwilai_c

27 เม.ย. 2566

41 views

ยังถกกันสนั่น ประเด็นค่าไฟแพง ล่าสุด กฟผ. ออกมาชี้แจง ยืนยันการซื้อไฟฟ้าเอกชนถูกต้องตามมติภาครัฐ และไร้ผลประโยชน์แฝงนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้ กฟผ. เปิดเผยสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนว่า กฟผ. พร้อมเปิดเผยสำหรับสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาก่อน ส่วนสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ได้เปิดเผยสัญญาตั้งแต่แรก ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแล้วซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งภาครัฐเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าฯ ที่มีราคาต่ำสุดๆ ส่วน กฟผ. เป็นเพียงผู้รับซื้อไฟฟ้าตามราคาที่รัฐกำหนดเท่านั้นส่วนค่าความพร้อมจ่าย ก็เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักสากลสำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว เพื่อสะท้อนต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เอกชนต้องลงทุน และการดูแลโรงไฟฟ้าให้มีความพร้อมอยู่เสมอ โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเท่านั้น หาก กฟผ. ไม่จ่าย จะเป็นการผิดสัญญา และถูกฟ้องร้องได้ ในทางกลับกันหากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนไม่สามารถเตรียมโรงไฟฟ้าให้มีความพร้อมจ่าย ก็จะถูกปรับตามสัญญาเช่นกันทั้งนี้ ค่า AP ของโรงไฟฟ้าเอกชนคิดรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าฐานซึ่งไม่ได้ปรับขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จึงไม่ได้ส่งผลต่อค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นในปัจจุบันรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/tDhaVaUr3_E

คุณอาจสนใจ

Related News