เศรษฐกิจ

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ไทย-เวียดนาม จับมือดันราคาข้าวตลาดโลก ช่วยชาวนา

โดย panwilai_c

29 ส.ค. 2565

161 views

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ไทย-เวียดนาม ผู้ผลิตและส่งออกข้าว เบอร์ 2 และ 3 ของโลก จับมือยกระดับราคาข้าวในตลาดโลกโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเดินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และร่วมหารือความร่วมมือด้านข้าวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม โดยทางเวียดนามยืนยันอย่างแข็งขันและมุ่งมั่นในการร่วมมือกับไทย ยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก นับเป็นความสำเร็จและเป็นครั้งแรกที่ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวอันดับที่ 2 และ 3 ของโลก ตกลงร่วมมือกัน เพื่อยกระดับราคาข้าวในตลาดโลกซึ่งทั้ง 2 ประเทศ เห็นตรงกันว่า ราคาข้าวในตลาดโลกไม่เป็นธรรมกับชาวนาของ 2 ประเทศมาเป็นเวลายาวนาน นำมาซึ่งหนี้สินและความยากจน จึงถึงเวลาที่ต้องต่อสู้เพื่อชาวนา ตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือราคาข้าวในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาปุ๋ยและราคาน้ำมัน จากผลกระทบของวิกฤตการณ์โควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน หากปล่อยให้ราคาข้าวเป็นอยู่เช่นนี้ ชาวนาจะอยู่ไม่ได้ เพราะขาดทุน ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยากและท้าทาย แต่วันนี้ได้เริ่มเดินก้าวแรกร่วมกันแล้ว

โดยจะตั้งกลไกขับเคลื่อนร่วมกันในรูปของคณะทำงานเฉพาะกิจ และจะเจรจาความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อื่น ๆ เข้าร่วมด้วย


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/eTZUKzlyJgk

คุณอาจสนใจ