เศรษฐกิจ

กกพ.เคาะ 3 ทางเลือก ขึ้นค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย. 67 อัตรา 4.68 - 5.95 บาท/หน่วย

โดย nutda_t

10 พ.ย. 2566

2.5K views

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ได้รับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริง ประจำรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่าเอฟที สำหรับงวดเดือนมกราคม-เมษายน ปี 67 จากปัจจุบันที่เรียกเก็บอยู่ 3.99 บาทต่อหน่วย โดย กกพ. ได้เคาะออกมา 3 กรณี

กรณีที่ 1 ขึ้นค่าเอฟที และคืนหนี้ค่าเอฟที กฟผ. งวดเดียว 95,000 ล้านบาท รวมเท่ากับ 216.42 สตางค์ต่อหน่วย บวกกับค่าไฟฟ้าฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.95 บาทต่อหน่วย


กรณีที่ 2 ขึ้นค่าเอฟที บวกค่าเอฟที ที่ทยอยคืนหนี้ กฟผ. ใน 1 ปี รวมเท่ากับ 114.93 สตางค์ต่อหน่วย บวกค่าไฟฟ้าฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.93 บาทต่อหน่วย

และกรณีที่ 3 ขึ้นค่าเอฟที บวกค่าเอฟที ที่ทยอยคืนหนี้ กฟผ. ภายใน 2 ปี รวมเท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย และบวกค่าไฟฟ้าฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.68 บาทต่อหน่วย

โดยผลการคำนวณประมาณค่าเอฟทีและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ทั้ง 3 กรณี เป็นไปตามการประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิง โดยปัจจุบันก๊าซธรรมชาติในอ่าวยังอยู่ระหว่างเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 800 ล้านลูกบาศฟุตต่อวัน ในเดือนเมษายนปี 67 จึงจำเป็นต้องนำเข้า LNG เพื่อชดเชยก๊าซในอ่าวไทย ซึ่งมีความเสี่ยงจากสงครามที่ทำให้ราคา LNG ผันผวนสูง โดย กกพ. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 กรณี ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤศจิกายนนี้ ก่อนที่จะสรุปและประกาศใช้ ซึ่งก็ต้องจับตาว่ารัฐบาลจะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบหรือไม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ค่าไฟฟ้า

คุณอาจสนใจ