เศรษฐกิจ

บอร์ด กกพ. ยังไม่เคาะค่าไฟ 3.99 บ. ใช้มติ ครม.สั่ง ปตท.-กฟผ. แบกรับภาระไปก่อน

โดย nattachat_c

21 ก.ย. 2566

207 views

การไฟฟ้า แจ้ง ค่าบิลไฟฟ้าที่ออกไปก่อนที่มีมติลดค่าไฟฟ้า ให้ประชาชนจ่ายไปก่อน แล้วจะลดในบิลต่อไป

----------
เมื่อวันที่ 20 กันยายน แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 จากเดิมหน่วยละ 4.45 บาท ให้เหลือ 3.99 บาท พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้ถูกต้อง รอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องโดยด่วนว่า ล่าสุด บอร์ด กกพ.ได้ประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 20 กันยายน โดยเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มาชี้แจง เบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุป แต่ได้สั่งการ 2 หน่วยงานเร่งกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล


“เดิมการกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.45 บาทนั้น เป็นการคำนวณที่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 และประกาศ กกพ. เรื่องกระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 2565 แต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับลดเรียกเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.99 บาท เกิดส่วนต่างหน่วยละ 46 สตางค์ จึงจำเป็นต้องให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง แบกรับภาระไปก่อนจนกว่าสถานการณ์พลังงานผ่อนคลายจึงเรียกเก็บคืนค่าไฟฟ้าคงค้างจากผู้ใช้ไฟฟ้าภายหลัง” แหล่งข่าวกล่าว


แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับแนวการปฏิบัติตามมติ ครม.ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน คือ กำหนดให้ ปตท.ปรับลดค่าก๊าซธรรมชาติที่เรียกเก็บจากกิจการผลิตไฟฟ้าซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้ 323.37 บาทต่อล้านบีทียู เป็น ไม่เกิน 304.79 บาทต่อล้านบีทียู และให้ กฟผ.งดเว้นการเรียกเก็บคืนเงินค่าไฟฟ้าคงค้าง (เอเอฟ) ก่อนหน้านี้รวมประมาณ 1 แสนกว่าล้านบาท และอยู่ระหว่างการเรียกเก็บคืนเงินคงค้างซึ่งอยู่ในค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 หน่วยละ 38.31 สตางค์ เพื่อให้ค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ 3.99 บาทตามมติ ครม. โดยรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องเสนอราคาก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้ามายัง กกพ. เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 67 จากนั้นจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าให้ได้หน่วยละ 3.99 บาท ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ ครัวเรือนใดได้รับบิลค่าไฟแล้วจะได้รับส่วนลดคืนในเดือนตุลาคม 2566

-------------

รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BX6fUJ0L73o

คุณอาจสนใจ

Related News