เศรษฐกิจ

"กรุงเทพโพล" เผย ผลสำรวจ ส่องเป๋าตังผู้ปกครองรับเปิดเทอม 38.5% มีสภาพคล่องแย่กว่าปีก่อน

โดย kanyapak_w

6 พ.ค. 2566

90 views

(6 พ.ค.) กรุงเทพโพล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยสภาพคล่องทางการเงินของพ่อแม่และผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมปีนี้ โดยได้ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง "เปิดเทอมนี้ พ่อแม่เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง" เก็บข้อมูลจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,040 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 ระบุว่า มีพอๆกับปีที่แล้ว รองลงมา 38.5% ระบุว่า แย่กว่าปีที่แล้ว ส่วนที่เหลืออีก 11.6% ระบุว่าดีกว่าปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่ 50.1% เตรียมเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร/หลาน จากเงินที่แบ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่แล้ว รองลงมา 35.2% ระบุว่า ใช้เงินประหยัดกว่าช่วงปกติ เพื่อมีเงินพอกับค่าใช้จ่าย และ 26.9% ระบุว่ารอเงินเดือนล่าสุดออกสำหรับวงเงินสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ (ไม่รวมค่าเทอม) ของบุตร/หลานนั้น ส่วนใหญ่ 52.6% เตรียมไว้ 1,000-3,000 บาท รองลงมา 34.8% เตรียมไว้ 3,001-6,000 บาท และ 7.1 ระบุว่าเตรียมไว้มากกว่า 9,000 บาทส่วนเรื่องกังวลเกี่ยวกับบุตรหลานในเทอมนี้ ส่วนใหญ่ 70.4 ระบุว่าเป็นเรื่องการแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน รองลงมา 33.5% ระบุว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทาง/โดนลูกหลง และ 32.7 ระบุว่าเป็นเรื่องการคบเพื่อนไม่ดีสิ่งที่คาดหวังจากระบบการศึกษาไทยมากที่สุด 17.7% คือ ให้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง คิดวิเคราะห์ได้ รองลงมา 11.8% คือ เน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้ใช้ได้จริงมากขึ้น และ 11.2% ระบุว่า ให้การอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ติดอบายมุข
แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ