เศรษฐกิจ

ข่าวดี ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 15% ในปีภาษี 2566

โดย petchpawee_k

21 มี.ค. 2566

394 views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดยให้ลดจำนวนภาษีในอัตรา 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี 2566


สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกเหนือจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างปล่าวหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ


ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ZRl0A4Gkzo4

คุณอาจสนใจ

Related News