เศรษฐกิจ

"จีน" เบียดญี่ปุ่น ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ลงทุนในไทย กว่าหมื่นล้านบาท

โดย paranee_s

18 มี.ค. 2566

423 views

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการลงทุนที่น่าสนใจของทุนต่างชาติ โดย 2 เดือนแรก (มกราคม - กุมภาพันธ์) ปีนี้ มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 113 ราย เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 26,756 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 1,651 คน


โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ จีน และสมาพันธรัฐสวิส โดยนักลงทุนจีนขนเงินเข้ามาลงทุนในไทยสูงถึงหมื่นล้านบาท แซงหน้าญี่ปุ่น ที่ลงทุน 5.5 พันล้านบาท


โดยธุรกิจที่ลงทุน เช่น บริการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ทดลองระบบ เชื่อมระบบ และการเปิดใช้งาน สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


ส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 21 ราย คิดเป็น19% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 2,078 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของเงินลงทุนทั้งหมด

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ