เศรษฐกิจ

เฮ! กบง.สั่งตรึงราคา LPG-NGV นาน 3 เดือน ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

โดย weerawit_c

9 มี.ค. 2566

64 views

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้มีมติทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จากเดิมที่ราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ที่ประชุมจึงให้คงราคาดังกล่าวต่อไปอีก 3 เดือนนอกจากนี้ ยังให้กระทรวงพลังงานไปขอความอนุเคราะห์ ปตท. คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ไว้ที่ 17.59 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 และให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกันไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือนเช่นกันกบง.ยังได้มีมติเห็นชอบ กำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เช่น ดีเซลหมุนเร็ว บี7 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.6 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 มีผลตั้งแต่วันที่ 1เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อไม่ให้ต้นทุนเนื้อน้้ามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น และลดภาระกองทุนน้้ามันฯ ในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้้ามันดีเซล


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/9skZn8J1TSA

คุณอาจสนใจ

Related News