เศรษฐกิจ

ธนาคาร TTB ครองแชมป์ ระบบขัดข้องมากที่สุดกว่า 30 ครั้งในปี 2565

โดย paranee_s

3 ก.พ. 2566

375 views

ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องกระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์ ในปี 2565 จำนวน 20 ธนาคาร จากห้บริการ 4 ช่องทาง คือ โมบายแบงกิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ตู้เอทีเอ็ม-ซีดีเอ็มเอ็ม และสาขา พบว่า บริการขัดข้องรวมทั้งสิ้น 91 ครั้ง ระยะเวลาล่มทั้งหมด 201 ชั่วโมง


ซึ่งธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต ขัดข้องรวมกัน 72 ครั้ง ระยะเวลา 166 ชั่วโมง


โดยธนาคารกสิกรไทย มีขัดข้องน้อยที่สุด 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 ชั่วโมง และขัดข้องผ่านระบบโมบายแบงกิ้งเพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นธนาคารที่มีระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น


ขณะที่ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีทีบี ขัดข้องมากที่สุด รวมตลอดปี 2565 ขัดข้อง 30 ครั้ง ระยะเวลาขัดข้องสูงถึง 96 ชั่วโมง แบ่งเป็นระบบโมบายแบงกิ้ง ขัดข้อง 22 ครั้ง นาน 87 ชั่วโมง อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง 2 ครั้ง นาน 5 ชั่วโมง ตู้เอทีเอ็ม-ซีดีเอ็มเอ็ม 3 ครั้งนาน 2 ชั่วโมง และสาขา 3 ครั้งนาน 2 ชั่วโมง


ส่วนธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รายอื่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ขัดข้องรวม 18 ครั้ง ระยะเวลา 16 ชั่วโมง (โมบายแบงกิ้ง), ธนาคารกรุงไทย ขัดข้องรวม 13 ครั้ง ระยะเวลา 19 ชั่วโมง, ธนาคารกรุงเทพ ขัดข้องรวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 23 ชั่วโมง และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขัดข้องรวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 11 ชั่วโมง

คุณอาจสนใจ