เศรษฐกิจ

ซุ่มปรับสูตรขึ้นค่าไฟกลุ่มเปราะบาง 25 สตางค์ จ่ายจริงหน่วยละ 4 บาท มีผล ม.ค.-เม.ย.นี้

โดย petchpawee_k

24 ม.ค. 2566

10 views

เมื่อวันที่ 23 มกราคม รายงานข่าวจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เปิดเผยถึงมติ กบง. เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2566 สำหรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) ซึ่งเรียกเก็บที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประมาณ 19.66 ล้านราย ประกอบด้วย จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตั้งแต่ 1-150 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย และจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตั้งแต่ 151-300 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วย วงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท ว่า


มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวหากดูในรายละเอียดจะพบว่า มีการขึ้นค่าไฟในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟตั้งแต่ 151-300 หน่วยต่อเดือน อีก 25 สตางค์ต่อหน่วย เท่ากับว่ากลุ่มนี้จะต้องจ่ายค่าไฟประมาณ 4 บาทต่อหน่วย ไม่ได้จ่ายราคาเดิมคือประมาณ 3.70 บาทต่อหน่วยเช่นเดียวกับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเสนอของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ที่เสนอต่อกบง.


ขณะเดียวกันยังยกเลิกส่วนลดค่าไฟ 15-75% เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟตั้งแต่ 301-500 หน่วยด้วย เท่ากับว่ามาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาลครั้งนี้มีการปรับรูปแบบ กลุ่มผู้ใช้ไฟตั้งแต่ 151-500 หน่วยต่อเดือนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแน่นอนในงวดเดือน มกราคม-เมษายน 2566 แม้จะใช้ไฟเท่าเดิม


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/i2O1Q1gooY0

คุณอาจสนใจ

Related News