เศรษฐกิจ

การคลังศึกษา 'เพิ่มเงินสมทบประกันสังคม' เพื่อสร้างเสถียรภาพของกองทุน

โดย nattachat_c

18 พ.ย. 2565

53 views

สำนักงานกองทุนประกันสังคม ได้ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับ 'การสร้างเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม' ว่า ต้องปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างหรือไม่ (ปัจจุบันเพดานค่าจ้างสูงสุดที่ใช้คำนวณเงินสะสมและสมทบไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท) ซึ่งตอนนี้ กระทรวงการคลังกำลังศึกษารายละเอียดอยู่


ถ้าปรับเพดานสูงขึ้น 

  • กองทุนมีรายรับมากขึ้น
  • ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้น
  • อาจเป็นความเสี่ยงทางการคลังในอนาคต (หากกองทุนประกันสังคมมีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายให้กับสมาชิก รัฐบาลมีภาระต้องให้งบประมาณเข้ามาสนับสนุน)

-------------

กรณีลูกจ้างมีค่าจ้างตามเพดานสูงสุด 15,000 บาท ลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 750 บาทต่อเดือน 

ซึ่งเงินสมทบนี้ จะแบ่งเป็น ...

  • 225 บาท (1.5%) ส่งเข้ากองทุนรักษาพยาบาลและชดเชยกรณีเสียชีวิต
  • 75 บาท (0.5%) ส่งกองทุนเพื่อชดเชยการว่างงาน
  • 450 บาท (3%) ส่งกองทุนชราภาพ (กองทุนบำนาญ)

-------------

การจัดเก็บ 'อัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ' ของกองทุนประกันสังคม

ปัจจุบัน จัดเก็บ 6% ของเพดานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท (ลูกจ้างจ่าย 450 บาทต่อเดือน และนายจ้างสมทบอีก 450 บาท รวม 900 บาท)


ควรจัดเก็บ 15.66% ของเพดานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท

-------------

รายได้ของกองทุนประกันสังคมปีงบประมาณ 2563 

มีรายได้รวม 294,000 ล้านบาท (ลดลง 3.27%)


รายได้ของกองทุนประกันสังคม ปีงบประมาณ 2564

มีรายได้รวม 271,000 ล้านบาท (ลดลง 7.78%)


ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

-------------
คุณอาจสนใจ

Related News