เศรษฐกิจ

รายได้ลด! “นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ “ปัญหาการใช้จ่ายของประชาชน” ราคาค่าน้ำมัน-อาหารกระทบรายจ่ายหนัก

โดย paranee_s

10 ก.ค. 2565

173 views

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาการใช้จ่ายของประชาชน” จากกลุ่มตัวอย่าง ทั่วประเทศ 1,312 หน่วยตัวอย่าง


โดยเมื่อถามถึงรายได้ปัจจุบันของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 47.10 ระบุว่า รายได้ลดลง

- รองลงมา ร้อยละ 46.72 ระบุว่า รายได้เท่าเดิม

- และร้อยละ 6.18 ระบุว่า รายได้มากขึ้น


เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายในแต่ละเดือนของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 60.06 ระบุว่า รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

- รองลงมา ร้อยละ 32.62 ระบุว่า รายได้พอ ๆ กับรายจ่าย

- และร้อยละ 7.32 ระบุว่า รายได้มากกว่ารายจ่าย


ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการใช้จ่ายในปัจจุบันที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด พบว่า

- อันดับ 1 ร้อยละ 32.73 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

- อันดับ 2 ร้อยละ 25.79 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านอาหารประจำวัน

- อันดับ 3 ร้อยละ 13.47 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในครัวเรือน

- อันดับ 4 ร้อยละ 6.10 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านแก๊สหุงต้ม

- อันดับ 5 ร้อยละ 3.36 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านการผ่อนชำระค่ารถ

- อันดับ 6 ร้อยละ 3.18 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านน้ำประปา

- อันดับ 7 ร้อยละ 2.79 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านการผ่อนชำระค่าบ้าน

- อันดับ 8 ร้อยละ 2.32 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ และการใช้จ่ายด้านการเรียนหนังสือของตนเองหรือบุตรหลาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน

- อันดับ 9 ร้อยละ 1.79 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านค่าเช่าที่อยู่อาศัย

- อันดับ 10 ร้อยละ 1.56 ระบุว่า ไม่มีการใช้จ่ายใดที่สร้างผลกระทบ

- อันดับ 11 ร้อยละ 1.50 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านการโดยสารขนส่งสาธารณะ

- ร้อยละ 3.05 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ การใช้จ่ายด้านหนี้สินนอกระบบ การใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ การใช้จ่ายด้านโทรศัพท์มือถือ การใช้จ่ายด้านอินเทอร์เน็ต การใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และการใช้จ่ายด้านเคเบิลทีวี

- ร้อยละ 0.04 ระบุว่า ไม่ทราบ ไม่ตอบ ไม่สนใจ

คุณอาจสนใจ

Related News