เศรษฐกิจ

ครม.แต่งตั้ง 'หมอทวีศิลป์' นั่งบอร์ด ธนาคารออมสิน

โดย thichaphat_d

4 พ.ค. 2565

114 views

วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 


อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนเกิน 11 คนแต่ไม่เกิน 15 คน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร

2. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

4. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/EwI6QMnqFcQ

คุณอาจสนใจ