เศรษฐกิจ

เงินเฟ้อไทย เม.ย.66 คลี่คลาย ต่ำที่สุดในอาเซียน และต่ำติดอันดับ 14 ของโลก

โดย thichaphat_d

3 พ.ค. 2566

103 views

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีเศรษฐกิจการค้า โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนเมษายน 2566 สูงขึ้น 2.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าในหมวดอาหารที่ราคาชะลอตัว ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์เงินเฟ้อของไทยในปีนี้คลี่คลายอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อดังกล่าว เป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มแก๊สโซฮอล์และเบนซินลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นเพียง 1.39% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ประกอบกับสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 4.53% ชะลอตัวจาก 5.22% ในเดือนมีนาคม 2566 ตามราคาสินค้าอาหารที่ชะลอตัวเกือบทุกกลุ่มสินค้า ทั้งเนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป

ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้น 1.66% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม 2566 ที่สูงขึ้น 1.75% สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.19 (MoM) และเฉลี่ย 4 เดือนแรก (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 3.58%

เมื่อพิจารณาเงินเฟ้อของไทยเทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดเดือนมีนาคม 2566 พบว่า เงินเฟ้อไทยต่ำเป็นอันดับที่ 14 จาก 133 เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลข ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายเขตเศรษฐกิจ

อาทิ สหรัฐอเมริกา อิตาลี สหราชอาณาจักร เม็กซิโก อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และอยู่ระดับต่ำที่สุดในอาเซียน จาก 7 ประเทศที่ประกาศตัวเลข ทั้ง สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

ทั้งนี้ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปี 2566 คาดว่าจะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยสาเหตุสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าและบริการบางรายการชะลอตัว และบางรายการเริ่มทรงตัว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว อาจทำให้เงินเฟ้อขยายตัวได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอในราคาที่เหมาะสม และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง

คุณอาจสนใจ

Related News