เศรษฐกิจ

กทม.ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน ถึงมิถุนายน 65

โดย nicharee_m

23 ก.พ. 2565

63 views

กรุงเทพมหานคร ประกาศขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปถึงเดือนมิถุนายน จากเดิมกำหนดเดือนเมษายน 65

วันที่ 23 ก.พ.65 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือนมกราคม เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

2.ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 16 มี.ค. เป็นก่อนวันที่ 16 เม.ย.2565

3.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนมี.ค. เป็นภายในเดือนเม.ย.2565

4.ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนเม.ย. เป็นภายในเดือน มิ.ย.2565

5.ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี ดังนี้ งวดที่ 1 จากภายในเดือน เม.ย. เป็นภายในเดือน มิ.ย. 2565 งวดที่ 2 จากภายในเดือน พ.ค. เป็นภายในเดือน ก.ค.2565 และงวดที่ 3 จากภายในเดือน มิ.ย. เป็นภายในเดือน ส.ค.2565

6.ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือน พ.ค. เป็นภายในเดือน ก.ค.2565

7.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือน มิ.ย. เป็นภายในเดือน ส.ค.2565

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 022248266 หรือฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

คุณอาจสนใจ

Related News