อาชญากรรม

บุกจับ 2 ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมของกลางอื้อ

โดย kanyapak_w

6 ต.ค. 2566

685 views

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. โดยการอำนวยการของนายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี,นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.อุดรธานี, นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย อส.จ.อด 1 ได้ทำการจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 2 ร้าน ผู้ต้องหา 2 ราย  เเละของกลาง ดังนี้1.    ร้านเอ(นามสมมติ) ผู้ต้องจำนวน 1 ราย ของกลาง ประกอบด้วย


1.1 เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า   24 ตัว

1.2 น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า    715 ขวด  


1.3 พอตบุหรี่ไฟฟ้า  525 อัน

1.4 คอยด์บุหรี่ไฟฟ้า     299 อัน

1.5 ถ่ายบุหรี่ไฟฟ้า        18 ก้อน

2.    ร้านบี(นามสมมติ)

2.1 เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า    25 ตัว


2.2 น้ำยาชนิดเปลี่ยนหัว  141 กล่อง

2.3 พอตบุหรี่ไฟฟ้า     539 อัน

 2.4 คอยด์บุหรี่ไฟฟ้า  112 อัน

ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า1. ฝ่าฝืน คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/ 2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า"    

2. นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า มีความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557


3. ครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า อันเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรจะมีความผิดฐาน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ตามมาตรา 246 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560


สำหรับการปฏิบัติการเข้าจับกุมร้านจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ว่าพบมีการลักลอบจำหน่วยบุหรีไฟฟ้าจึงให้จังหวัดตรวจสอบและนำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้


คุณอาจสนใจ

Related News