อาชญากรรม

แฉ "บังแจ็ค" โดนเนรเทศห้ามเข้าไทยถึงปี 2569 หากตรวจสอบพบมีหมายจับพร้อมจับกุมทันที

โดย kanyapak_w

26 พ.ค. 2565

515 views

บังแจ็ค ถูกตำรวจจับดำเนินคดีในประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ขึ้นบัญชีเฝ้าดู บังแจ็ค หรือ Mr. ZULQARNAIN HAIDER RAJA อายุ 35 ปี เกิดวันที่ 12/9/1987 สัญชาติ ปากีสถาน ระบุว่า เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา ห้ามเข้ากรณีอยู่เกินข้อมูลเหตุผลระบุว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 12(10) ห้ามมิให้คนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร (รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16)มาตรา 16 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่ประเทศหรือเพื่อความสงบเรียบร้อย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจำพวกนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้กรณีของบังแจ็ค ถูกจับอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินกำหนดโดยจำนวนวันที่อยู่เกินกำหนดอนุญาต 450 วัน หลังถูกจับถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไทย วันที่ 24 ธ.ค.2559 และอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้ในวันที่ 24 ธ.ค.2569นั่นหมายความว่าอีกกว่า 4 ปี บังแจ็ค ถึงเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้ หากจะเข้ามาก่อนวันที่ 24 ธ.ค.2569 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พบที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็จะถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไทย ไม่อนุญาตให้เข้ามา หากตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ามีหมายจับก็จะถูกควบคุมตัวจับตามหมายจับทันที

คุณอาจสนใจ

Related News