ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

ขอเชิญร่วมประดับธงชาติ-ธงตราสัญลักษณ์ ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย thichaphat_d

7 มิ.ย. 2566

69 views

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง) ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖#๙๖พรรษาสมเด็จพระสังฆราชฯ
#ประดับธงและผ้าระบาย

คุณอาจสนใจ