ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

กทท.ร่วมใจสร้างและส่งมอบฝาย สานต่อโครงการ “ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ปีที่ 6

โดย nicharee_m

5 พ.ค. 2565

69 views

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ดำเนินโครงการ "ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน" ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กทท. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจิตอาสา ประกอบด้วย กรมศุลกากร สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ ร่วมสร้างและทำพิธีส่งมอบฝายตามศาสตร์พระราชาในโครงการ “ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน” จำนวน 3 ฝาย เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สร้างความชุ่มชื้นกับชุมชนและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคนต้นน้ำ โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบฝายฯ พร้อมด้วยนายอำเภอเชียงแสน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ ณ จุดสร้างฝายบ้านห้วยน้ำเย็น ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
สำหรับในปีงบประมาณ 2565 กทท. สนับสนุนการสร้างฝาย จำนวน 12 ฝาย ในพื้นที่จังหวัดต้นน้ำเจ้าพระยา งบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท โดยในครั้งนี้ได้ทำพิธีส่งมอบจำนวน 3 ฝาย ในพื้นที่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนที่ตั้งของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือภูมิภาคของ กทท. โดยเน้นการสร้างฝายที่มั่นคง แข็งแรง และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเก็บกักน้ำในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ดินโคลนถล่ม ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ลดการย้ายถิ่นฐานเข้าเมือง ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกลับคืนสู่คนในพื้นที่ อันเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาที่ว่า “การสร้างฝายได้มากกว่าน้ำ”
กทท. ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2559 ปัจจุบันได้สนับสนุนงบประมาณค่าดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำไปแล้ว จำนวนกว่า 80 ฝาย ได้แก่ จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง เป็นต้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า กทท.เปรียบเสมือนคนปลายน้ำที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยาในการประกอบธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน กทท.จึงเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำ และตั้งใจที่จะแสดงความรับผิดชอบของคนปลายน้ำที่มีต่อคนต้นน้ำ โดยการสืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการสร้างฝายตามศาสตร์พระราชาและสร้างเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสาเพื่อแทนคุณให้แผ่นดินคุณอาจสนใจ

Related News