ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

Republic Polytechnic จากสิงคโปร์ ฟอร์มทีมศึกษาดูงานช่อง 3

โดย nicharee_m

22 ก.ย. 2566

40 views

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 จัดทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับรอง และนำเสนอผลงาน การดำเนินธุรกิจต่างๆของสถานีฯ  ถ่ายทอดให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบัน Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรสื่อมวลชนชั้นนำ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ชูประเด็นการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ การผลิตรายการโทรทัศน์อย่างเท่าทันสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งรายการประเภทข่าวและบันเทิงบนแพลตฟอร์มต่างๆ การผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ในทุกๆมิติ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาในกระบวนการผลิต สามารถรองรับการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นที่สนใจจากอาจารย์และนักศึกษาในโอกาสนี้ด้วย  


นอกจากนี้ได้เข้าชมการผลิตรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ โดยพบกับ ดร.อริสรา กำธรเจริญ และ อติรุจ กิตติพัฒนะ ร่วมด้วย ศมจรรย์ จรุงวัฒน์ สนับสนุนข้อมูลด้านการออกอากาศของสถานีฯ การดำเนินรายการของพิธีกรรายการข่าว ภายใต้รูปแบบการเยี่ยมชมบรรยากาศในสถานการณ์จริงให้กับคณะนักศึกษาเป็นการส่งท้ายกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้แท็กที่เกี่ยวข้อง  ช่อง 3 ,ข่าวช่อง3 ,Republic Polytechnic

คุณอาจสนใจ