ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

ช่อง 3 ร่วมแถลงข่าว “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” กองทัพเรือ ประจำปี 2566 สนับสนุนโครงการเพื่อเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้

โดย panisa_p

23 พ.ค. 2566

117 views

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าว โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2566 รวมภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สื่อมวลชน และกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนจากชายแดนใต้
พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมด้วย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 , คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณยรรยง อามีน อิหม่ามประจำมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างประสบการณ์ และทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
รวมทั้งปลุกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ผ่านพิธีการแถลงข่าว ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.เมืองนราธิวาส, อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  เข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากหน่วยงานและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – กรกฎาคม 2566
พร้อมกันนี้ คุณปริศนา กล่ำพินิจ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร และตัวแทนผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 คุณนิธินาฏ ราชนิยม และ คุณปิยณี เทียมอัมพร ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย ก่อนนำเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกให้กับองค์กรพันธมิตรและกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และถ่ายภาพร่วมกัน ณ หอประชุมกองทัพเรือ
สำหรับโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “ซาตูปาตู สู่สันติภาพ” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยนำเยาวชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน หน่วยงาน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีไปสู่ครอบครัวของตนเองและชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 17  ปี ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ
ที่ผ่านมาไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มีโอกาสเปิดสถานีฯ ให้การต้อนรับ ถ่ายทอดความรู้ และเป็นหนึ่งในสถานที่ในการทัศนศึกษาของคณะผู้นำทางศาสนา (ดาอี)  และเยาวชนที่เข้าโครงการฯ ที่เดินทางเข้าชมการดำเนินงานของครอบครัวข่าว และสถานีฯ ยังคงยืนหยัดที่จะให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปคุณอาจสนใจ

Related News