ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม 2566

โดย thichaphat_d

12 พ.ค. 2566

17 views

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง ด้วยการติดตาม ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันและเตรียมความพร้อมด้านการจ่ายไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเลือกตั้งโดยดำเนินการ ดังนี้-จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ และ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขตทั่วประเทศ- อำนวยความสะดวกสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมถึงให้เร่งรัดการดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว- ตรวจสอบดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ลงคะแนนและนับคะแนน ดูแลเฝ้าระวังและจัดให้มีมาตรการป้องกันพิเศษ- เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที- จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 1,134 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟ้า 96,822 กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Emergency light) ให้กับศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด


หากเกิดสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกพื้นที่ PEA พร้อมติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมนี้ PEA ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

คุณอาจสนใจ

Related News