ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

“ครบรอบ 126 ปีความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย” มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้รับเกียรติจาก “ ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย)” เป็นวิทยากรรับเชิญผู้เกียรติ

โดย thichaphat_d

10 พ.ค. 2566

38 views

เนื่องในโอกาสพิเศษของปี พ.ศ. 2566 ที่ครบรอบ 126 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและราชอาณาจักรไทย (ประเทศไทย) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เสด็จเยือนจักรวรรดิรัสเซียในปีพ.ศ. 2440 และนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มาร่วม 28 ปี เราได้มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติและได้ผลิตบัณฑิตจากกว่า 150 ประเทศ จากประเทศรัสเซียนั้น มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์พนักงาน ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า กว่า200 คนดังนั้นในโอกาสพิเศษดังกล่าว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงถือโอกาสเรียนเชิญ ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย และผู้แทนถาวรคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติมาเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาไทยและต่างชาติ รวม 150 คน ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาเขตกรุงเทพ โดยฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษด้านความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ระหว่างไทยกับรัสเซีย บทบาทของรัสเซียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก รวมถึงทิศทางระหว่างไทยและรัสเซียต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัล และยังได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันชาวรัสเซีย จำนวน 58 คนจากกิจกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ในการสนับสนุนให้บุคลากรของแสตมฟอร์ดได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา และสังคมทั้งของไทยและต่างชาติรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองที่แตกต่างกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายประเทศคุณอาจสนใจ

Related News