ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย กับโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”

โดย nicharee_m

8 เม.ย. 2565

73 views

แล้งนี้ไม่ไปไหน ไปให้เลือดกันเถอะ สำรองเลือดให้ผู้ป่วย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย กับโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน นี้

รับไปเลย เสื้อยืด “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ” เอาไว้ใส่อวดน้ำใจกันในเทศกาลสงกรานต์ ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่งและเฉพาะผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ สามารถลงทะเบียน Online เพื่อนัดหมายบริจาคโลหิต คลิก http://bdbooking.nbc.in.thคุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2waeyr2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/3c4yHRX

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คลิก https://bit.ly/2WdB1ws

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) คลิก https://bit.ly/3o68TsG


หมายเหตุ : ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย
คุณอาจสนใจ

Related News