สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ

สังคม

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ

โดย thichaphat_d

26 ก.พ. 2565

11 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 15 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระอุปัชฌายะของพระองค์ ซึ่งทางวัด และคณะศิษยานุศิษย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531


สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจไว้เป็นอเนกประการ ทั้งต่อกิจการพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน อาทิ ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) หรือโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถระ) และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งทรงอุปถัมภ์การสร้างโรงเรียนวัดราชบพิธ เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

คุณอาจสนใจ

Related News