ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จ.บุรีรัมย์

สังคม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จ.บุรีรัมย์

โดย thichaphat_d

26 ก.พ. 2565

84 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์


วานนี้ เวลา 18 นาฬิกา 15 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่น้อมนำโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน มีกิจกรรมเด่น ได้แก่ กิจกรรม TO BE วิชาการ ศิลปะการแสดง และดนตรี


ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ คือ วาดฝันปั้นจินตนาการ , คณิตศิลป์กระดาษแสนสนุก และ Digital Book พร้อมกันนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดบุรีรัมย์


จากดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นชมรมระดับดีเด่น


ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จากนั้น ได้พระราชทานกำลังใจ แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกจากสถานศึกษาศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันกว่า 2 แสน 9 หมื่นคน มีอำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ครอบคลุมทุกประเภท


โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสริต์ทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News