ชาวบ้านพุระกำ ค้านสร้าง 'อ่างหนองตาดั้ง' หวั่นต้องอพยพ กรมชลฯแจงยังอยู่ระหว่างศึกษา

สังคม

ชาวบ้านพุระกำ ค้านสร้าง 'อ่างหนองตาดั้ง' หวั่นต้องอพยพ กรมชลฯแจงยังอยู่ระหว่างศึกษา

โดย panwilai_c

23 ม.ค. 2565

68 views

ชาวบ้านพุระกำ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ยังกังวลใจต่อโครงการอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง ที่ภาครัฐมีแผนจะสร้างขึ้น เพื่อบริหารน้ำของแม่น้ำภาชี แต่จะทำให้บ้านพุระกำ ซึ่งดั้งเดิมก็ย้ายมาจากบ้านใจแผ่นดิน จะต้องอพยพอีก เพราะทั้งที่ทำกินและชุมชน จะอยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำของเขื่อนขณะที่ข่าว 3 มิติ ได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการ กรมชลประทานว่า โครงการนี้ยังไม่ระบุในแผนก่อสร้าง และยิ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในผืนป่าที่เป็นเขตมรดกโลก จะยิ่งทำให้กระบวนการก่อสร้าง ซับซ้อนขึ้นทางเข้าบ้านพุระกำ ถูกชาวบ้านปิดป้ายเพื่อประกาศเจตนาที่จะคัดค้านอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง หรือที่ชาวบ้านเรียกเขื่อนหนองตาดั้ง ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โครงการนี้ ยังไม่สร้างขึ้น แต่อยู่ระหว่างการศึกษาของกรมชลประทาน โดยพื้นที่โครงการจะครอบคลุมเนื้อที่รา 2 พันไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และใน 2 พันไร่นี้ รวมที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยประมาณ 600 ไร่ ที่ชาวบ้านพุระกำ ทำกินอยู่ด้วยพุระกำ คือหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่เรียกตัวเองว่าปะกากะญอ ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขา ริมฝั่งของแม่น้ำภาชี เป็นชุมชนที่บรรพบุรุษอพยพโยกย้ายลงมาจากบ้านใจแผ่นดิน เพื่อมาตั้งชุมชนที่นี่ ขณะที่บางส่วนย้ายไปบางกลอยบน ฝั่งอุทยานฯแห่งกระจาน ส่วนพุระกำ ก็อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีพุระกำเป็นชุมชนที่ภาครัฐยอมรับว่า เป็นชุมชนในผืนป่า ที่มีความลงตัว กลมกลืน มากที่สุด มีปัญหาขัดแย้งระหว่างคนกับป่า หรือคนกับสัตว์ป่าน้อยที่สุด ส่วนหนึ่งอาจเพราะพื้นที่ทำกิน สามารถทำเกษตรได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนครัว ที่ไม่ต่างจากครัวหลักของคนสวนผึ้งและเมืองราชบุรีเกือบ 70 ครอบครัวของชาวบานพุระกำ มีรายได้จากเกษตรกรรม ผู้คนที่นี่ปรับตัวไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ทั้งเพื่อดำรงชีพและส่งขาย โดยได้ปัจจัยเพาะปลูกที่ดีจากดินภูเขา และแม่น้ำภาชี คนที่นี่เลือกที่จะปลูกไม้สนและใช้ไม้ไผ่ เพื่อสร้างบ้าน หลีกเลี่ยงปัญหาจากการใช้ไม้ป่าในเขตรักษาพันธุ์อย่างไรก็ตาม มีเพียงโครงการเดียวที่ชาวบ้านกังวลใจในตอนนี้ คือความเป็นไปได้ที่ชาวบ้านพุระกำ จะต้องถูกโยกย้าย หากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่นี่อ่างเก็บน้ำหนองตาดั้งจะสร้างกั้นแม่น้ำภาชีมีภูเขาสองฝั่งเป็นปราการธรรมชาติ ใช้พื้นที่เขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีราว 2 พันไร่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ระบุว่าโครงการนี้เป็นของกรมชลประทาน แต่อยู่ระหว่างศึกษา ยังไม่ชัดเจนว่าจะสร้างได้หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในเขตมรดกโลกทั้งผืนเช่นกันเขื่อนจะสร้างได้หรือไม่ ยังไม่ชัดเจน แต่ที่ชัดเจนคือ หากสร้างเขื่อนขึ้น ชาวบ้านที่อพยพออก ก็ต้องไปอยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพราะไม่เช่นนั้น กรมอุทานฯจะเสียพื้นที่ทั้งสร้างเขื่อนและที่อาศัยให้ชาวบ้านอีก หน่วยงานรัฐอื่นจึงจะจัดหาที่อยู่ใหม่ให้ชาวบ้าน และนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านกังวล เพราะไม่มีใครอยากย้ายบ้านอีกรอบชาวบ้านหลายคนถึงกับตั้งใจว่าหากย้ายออกจากชุมชนนี้แล้ว พวกเขาจะขอขึ้นไปอยู่ที่บ้านใจแผ่นดิน ถิ่นที่บรรพบุรุษเคยอพยพมาข่าว 3 มิติ ได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ว่าโครงการนี้อยู่ในระหว่างศึกษารอบด้าน โดยไม่ยังไม่ระบุในแผนงบประมาณ และยอมรับว่าการที่พื้นที่ดังกล่าว ถูกผนวกรวมกับพืนที่ประกาศเขตมรดกโลกแล้ว ยิ่งทำให้การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่กรมชลประทาน ระบุว่าจะศึกษาอย่างรอบคอบ

คุณอาจสนใจ