ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานรางวัล ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564

พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานรางวัล ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564

โดย kodchaporn_j

6 ธ.ค. 2564

31 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564


ค่ำวันที่ 25 กันยายน 2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์การค้าเจเจมอลล์ ทอดพระเนตรการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น


โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ ทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันที่สามารถพัฒนาตัวเอง ให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เป็นต้นแบบแก่เพื่อนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และกลุ่มเยาวชนทั่วไป อันจะส่งผลให้เยาวชนไทย "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"


โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 40 คน ได้เข้าเก็บตัว เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการร้องเพลง ด้านการเต้น ด้านการแสดง และการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งผ่านการประกวดแสดงความสามารถ และพัฒนาการบนเวที จนคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ รวม 16 คน เพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 กันยายน 2564


ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวภรัณยู พูลนิ่ม จากจังหวัดพิษณุโลก และผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายกิตติกวิน จัสทิส จากจังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ อันดับต่าง ๆ แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล รุ่นที่ 11


การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ไม่ได้เน้นการสร้างเด็ก ให้เป็น "ดารา หรือ ศิลปิน" แต่สร้างเด็กให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่งและดี ยกระดับความสามารถ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่มเพาะเยาวชนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี และแข็งแรงให้กับสังคม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นได้อย่างภาคภูมิ จากการติดตามประเมินผลที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมจิตอาสา และประสบความสำเร็จด้านการเรียน มีอาชีพที่มั่นคงหลังจบการศึกษา