พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธพัฒนปชานาถ

02 ธ.ค. 2564

27 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธพัฒนปชานาถ


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 15 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพัฒนปชานาถ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ได้ประทานนาม มีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ"


โดยจัดสร้างพระบูชา ขนาดสูง 75 นิ้ว และ 24 นิ้ว สำหรับประดิษฐานประจำกรมการพัฒนาชุมชน , ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน , วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน , สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้สักการะบูชา นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างพระบูชา ขนาดสูง 16 นิ้ว และแบบเหรียญสำหรับประชาชนที่สนใจได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวยอดนิยม