พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล แก่ รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี

23 พ.ย. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


วันนี้ ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน 550 ชุด แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


และเงินพระราชทานสมทบโดยเสด็จพระราชกุศล จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และได้ส่งมอบเงินพระราชทานให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด ทั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์แยกกักชุมชน หรือศูนย์พักคอย จำนวน 46 แห่ง จัดสรรเงินซื้อชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน 10,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์แยกกักชุมชน หรือศูนย์พักคอย

ข่าวยอดนิยม