ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ ได้รับ Gift Vocher Pizza วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

19 พ.ย. 2564

14 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ ได้รับ Gift Vocher Pizza 1,200 บาท วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564


1.คุณมนัสนันท์ อดุลย์สุวรรณ

2.คุณสุภัทณี ไพบูลย์วุฒิ

3.คุณเยาวเรศ ก้านมะลิ

4.คุณศรีประภา รอดมั่น

5.คุณปาริชาติ วงศ์เดิมดี

6.คุณวิชัย วิเชียรวัฒน์

7.คุณจรูญ บุญกนกวงศ์

8.คุณวรรณธิตา เต้นปักษี

9.คุณนิศารัตน์ ทรงศิริ

10.คุณสมตระกูล น้อยพันธ์

ข่าวยอดนิยม