พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือการผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 16 ชนิด

16 พ.ย. 2564

102 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือการผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 16 ชนิด


วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง "โครงการความร่วมมือในการผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์"


ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับบริษัท อีสต์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมดำเนินงานผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพในราคาที่ย่อมเยา


โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ตั้งต้น และพระราชทานนาม รวมทั้งมีพระราชดำริให้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช 16 ชนิด ซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10 ชนิด อาทิ ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 ,ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 , พริกขี้หนูพัฒนฉันท์ , ผักกาดหอมห่อสีม่วง ช่อผกาพัฒนาเอง และปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 ชนิด


อาทิ ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย , ฟักทองประกายดาวล้านนา เมล็ดพันธุ์ทั้ง 16 ชนิด จะบรรจุในซองชื่อว่า "ฉลาดจันกะผัก" และในเทศกาลปีใหม่นี้ ได้จัดชุดปลูกผัก "จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565 " เพื่อปลูกผักปลอดภัย ไว้บริโภคในครัวเรือน ราคาชุดละ 499 บาท จำหน่ายที่ร้านภัทรพัฒน์ทุกสาขา , ร้านภูฟ้า , Lazada รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวยอดนิยม