พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จ.ปราจีนบุรี

11 พ.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี


วันนี้ ที่โรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ ไปมอบแก่ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี เกิดน้ำป่าไหลหลาก และมีน้ำท่วมขัง นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมเป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัย 7 อำเภอ 74 ตำบล 283 หมู่บ้าน ประชาชนถูกผลกระทบ 8,143 ครัวเรือน


ส่วนที่อำเภอบ้านสร้าง ถูกผลกระทบ 6 ตำบล 48 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือน โดยมีน้ำท่วมขังบริเวณบ้านพัก และเส้นทางคมนาคม มานานกว่า 1 เดือน ประชาชนต้องใช้เรือเป็นพาหนะ โดยได้รับการสนับสนุนเรือจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และกองทัพเรือ รวม 80 ลำ ทั้งนี้ จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว พร้อมกันนี้โปรดให้ หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วย

ข่าวยอดนิยม