การเมือง

กตต.เปิดแคมเปญ "ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ" ชวนเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.นี้

09 พ.ย. 2564

33 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

กกต.เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งความหวังได้สมาชิก อบต.และนายก อบต.ที่เข้ามาทำงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างโปร่งใส คาดเริ่มทำงานได้ปีใหม่นี้นายฐิติเชฏฐ์​ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดแคมเปญ ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.และสมาชิก อบต.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ จะมีการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อวิทยุ ในร้านสะดวกซื้อ กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากการจัดทำคู่มือเลือกตั้ง อบต.แล้ว ยังจัดทำสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่น เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แม้จะไม่มีการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 76 จังหวัด ต้องกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่ได้ไปต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สทธิ 7 วันก่อนและหลังเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.เชื่อว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งอบต.ที่ไม่ได้มีมากว่า 7 ปี


สำหรับ อบต.มีหน้าที่สำคัญในการบริการสาธารณะในระดับตำบล มีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยนายกอบต.เป็นฝ่ายบริหาร และ สมาชิก อบต.เป็นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และถือเป็นการเลือกตั้งที่มีจำนวนมากสุดถึง 5,300 แห่ง มีจำนวนผู้สมัคร นายก อบต.มากถึง 12,309 คน จำนวนผู้สมัคร สมาชิก อบต.มากถึง 123,941 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน นายก อบต.และสมาชิก อบต.ที่พึงมี จึงถือว่ามีการตื่นตัวอย่างมาก สะท้อนว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า ในระหว่างจัดการเลือกตั้งได้ให้ ปลัดอบต.รักษาการณ์ในการรบริหารองค์กรบริหารส่วนตำบล จึงเชื่อว่า จะไม่กระทบกับการช่วยเหลือประชาชนและหลังวันเลือกตั้ง เมื่อ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เชื่อว่า อบต.ชุดใหม่จะเข้าทำงานได้ ช้าสุดภายในวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่เป็นวันสุดท้ายในการประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนภายใน 30 วัน


สำหรับประชาชนต้องการที่ต้องการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง หรือต้องการข้อมูลการเลือกตั้ง อบต.สามารถโทรได้ที่สายด่วน 1444 ของ กกต. และ สายด่วนเลือกตั้งท้องถิ่น 02-241900 ศูนย์ดำรงธรรม 1567 ซึ่งทั้งผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องระวังการไม่ทำผิดกฏหมายเลือกตั้งและไม่ทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ทาง แอปพลิเคชั่น ตาสัปปะรด


และสำหรับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะมีบัตร 2 ใบ บัตรสีแดง เป็นการเลือกนายก อบต.ที่จะเลือกได้ 1 คน และบัตรสีนำ้เงิน เลือก สมาชิก อบต.ที่จะเลือกได้ตามจำนวนคนในเขตเลือกตั้งที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนไปใช้สิทธิ์ และก่อนเข้าคูหาต้องสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ข่าวยอดนิยม